Casier Recycling zet het levenswerk van de familie Huughe verder door het uitbouwen van een modern schrootpark met weegbrug en competente medewerkers. Huughe Metalen is een verderzetting van het bedrijf van Patrick en Thierry Huughe met een lokale verankering inzake clienteel maar met als doel de geografische spreiding van de group Casier te versterken. In 2012 nam Casier Recycling het bedrijf Huughe Metalen over van de gebroeders Patrick en Thierry Huughe. Deze werf gelegen in de industriezone langs de Wiedauwkaai in Gent werd onmiddellijk uitgebouwd tot een volwaardige en moderne schrootwerf door het volledig verharden van het terrein, het aanbrengen van een 60-tons weegbrug en het bouwen van een administratieve unit. Naast de receptie van de schrootafvallen van het bestaand clienteel van het familiebedrijf Huughe metalen wordt deze werf verder uitgebouwd als regionale hub bij het inzamelen van schroot afkomstig hetzij van afvalverwerkers, hetzij van lokale schroothandelaars en moet deze werf de logistieke keten van de group Casier versterken en optimaliseren. U wenst schroot of houtafvallen afkomstig van uit(af)braak, opkuis of mechanische verwerking in recipiënten op te slaan dan kunnen wij U de gepaste containers ter beschikking stellen. Ons gamma varieert van 30 m³ afzetcontainers tot plastiek bakken van 1 tot 3 m³. Na een interne studie kan desgewenst bedrijfsspecifieke containers ter beschikking worden gesteld op maat van je bedrijf. Elf vrachtwagens zijn beschikbaar zowel voor de containerwissels, als voor de expeditie van verwerkt schroot.
Het beladen van containers en de logistieke afwerking ervan, eveneens in opdracht van derden. Hammelen is het verkleinen van materiaal via het uit elkaar slaan van het materiaal door 2 krachtige traagdraaiende rotoren met hamers op. Deze werkwijze kan toegepast worden op verschillende materiaal zoals ijzerschroot, non-ferro, kunststoffen, hout, rubberbanden,enz. Via een overbandmagneet kan het ijzer uit het gehammeld materiaal gehaald worden. Laden en lossen van materiaal kan gebeuren met heftruck, bull en kraan.


Kenmerken

Telefoon +32 9 225 83 52
Ondernemingsnummer BE0461430681
Categorie Bedrijven

Bezoek de website


Is dit jouw bedrijf?  |  Meld een fout